Politikalarımız

 

Çevre ve İSG

Proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevre ve İSG' ye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmayı hedefleriz. Her yeni projede çevre ve İSG' yi sürekli iyileştirerek, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamayı hedefleriz.

Yasa ve beklentiler çerçevesinde, çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması, İSG risklerinin kabul edilebilir düzeye çekilmesi için belli aralıklarla eğitimler düzenleriz.

 

Kalite

Ünver Group ailesi olarak, yönetim stratejilerimizi “Hedeflere göre yönetim ve sürekli iyileşme” anlayışı ile hayata geçirerek, değerleri koruma ve teminat altına alma bilincini taşıyoruz.  Bu doğrultuda kalite ana hedeflerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Müşteri beklentilerini anlamak, karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,

Hatayı ve israfı önleyerek, verimliliği arttırmak,

Eğitim düzeyimizi, becerilerimizi ve kalite bilincimizi sürekli arttırmak,

Tedarikçilerimizin de katılımıyla ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmek, mükemmellik arayışında olmak ve mükemmelliğe ulaşmak,

Takım ruhu ve çalışması ile çalışanlarımızın sürekli iyileştirmeye katılımını sağlamak,

Tüm süreçlerimizde “SIFIR HATA” prensibini benimseyerek paydaş memnuniyetini sağlamak.

Ünver Group ailesi, müşteri beklentilerini ana ilke kabul ederek yukarıdaki hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri güncel Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerine bağlı kalarak yürütmeyi taahhüt ederiz.